Μετεγγραφή – Αλλαγή ειδικότητας 2023-2024

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, ή αλλαγή ειδικότητας για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, δύναται να την πραγματοποιήσουν με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την έως και την 10η Ιουλίου 2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Έντυπο αναγραφής ΑΜΚΑ.
  • Αντίγραφο ατομικού φακέλου (χορηγείται από το ΙΕΚ προέλευσης).