Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Ενημερωθείτε για τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5837/Β/15.12.2021.

Η παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της υπ’ αρ. 5954/23-07-2014 (Β’ 1807) απόφασης (παλιός κανονισμός λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.).

Η ισχύς του αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.