ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι επιθυμούν να κάνουν έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Ιουλίου 2023 θα πρέπει απαραίτητα να τηρήσουν το εξής χρονοδιάγραμμα:

Ως 15/6: Προσκόμιση στη γραμματεία του ΙΕΚ των:
α) Βεβαίωση Εργοδότη,
β) Στοιχεία Εργοδότη,
γ) Αίτησης Έναρξης,
δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ασφάλισης και
ε) Αποδεικτικά ΑΜΑ – ΑΜΚΑ – ΑΦΜ

Ως 20/6: Αποστολή των συμφωνητικών στα email των καταρτιζόμενων ώστε να προωθηθούν στους εργοδότες προς υπογραφή.

Ως 24/6: Επιστροφή των συμφωνητικών στο ΙΕΚ (προσοχή: και των τριών υπογεγραμμένων πρωτοτύπων).

Ως 30/6: Αποστολή των Αποφάσεων Έναρξης ηλεκτρονικά, στο email των καταρτιζόμενων και του λογιστή της επιχείρησης που θα απασχοληθούν.
Επισημάνσεις:
Όλες οι πρακτικές είναι MH-ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ, εφόσον γίνεται για 1η φορά έναρξη. Εξαιρούνται όσοι ξεκίνησαν πέρσι το καλοκαίρι (στο Β’ Εξάμηνο), με την προϋπόθεση ότι θα προλάβουν να την ολοκληρώσουν ως τις 30/09/2023. Μπορείτε να επιλέξετε από 4 ως 8 ώρες απασχόλησης ημερησίως (θα πρέπει να το αναγράψετε στην Αίτησή σας προς το ΙΕΚ). Η διακοπή είναι υποχρεωτική την 30η Σεπτεμβρίου 2023 για όσους βρίσκονται στο Β’ Εξάμηνο. Για το Δ’ Εξάμηνο δεν υπάρχει περιορισμός.