Παράταση Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» με κωδικό MIS 5131399

Παράταση Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» με κωδικό MIS 5131399 – Ορθή Επανάληψη – Νέα ανακοίνωση Διαβάστε τη Νέα Ανακοίνωση σχετικά το έργο που αναρτήθηκε στις 23-02-2024 (https://www.e-iekpraktiki.gr/). Αίτηση συμμετοχησ στην επιδοτουμενη πρακτικη άσκηση, υπεύθυνη δηλωση μη-συγγενειασ Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας,…

Περισσότερα

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)-MIS 5069416

Έναρξη της Πράξης από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (αναρτήθηκε η πρόσκληση για την Πελοπόννησο στις 23-11-2023) Έναρξη της Πράξης (αφορά σε δυνητικά ωφελούμενους καταρτιζόμενους και επιχειρήσεις). Στην πλατφόρμα της πράξης θα βρείτε τα σχετικά εγχειρίδια χρήσης. Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για πρακτικές καλοκαιρινής περιόδου 2023

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 Σας ενημερώνουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι επιθυμούν να κάνουν έναρξη Πρακτικής Άσκησης την 1η Ιουλίου 2023 θα πρέπει απαραίτητα να τηρήσουν το εξής χρονοδιάγραμμα: Ως 15/6: Προσκόμιση στη γραμματεία του ΙΕΚ των: α) Βεβαίωση Εργοδότη, β) Στοιχεία Εργοδότη, γ) Αίτησης Έναρξης, δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ασφάλισης και ε) Αποδεικτικά ΑΜΑ –…

Περισσότερα

Έντυπα πρακτικής άσκησης (μη επιδοτούμενης)

Απαραίτητα έντυπα Η έναρξη της Πρακτικής δύναται να γίνει κάθε 1η και 15η κάθε μήνα κατόπιν συννεόησης με τη γραμματεία της ΣΑΕΚ Καλαμάτας. Για την ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 960 ωρών.

Περισσότερα

Σημαντική ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση

Σημαντική ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση, οφείλουν να προσκομίζουν στο ΙΕΚ φοίτησης ή εποπτείας ΑΜΕΣΑ, το πολύ έως 5 μέρες μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης: 1) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη 2) Τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένη…

Περισσότερα

Νομοθεσία

Νομοθεσία Πρακτικής Άσκησης Νόμος 4957/2022, άρθρο 363 (προθεσμία υποχρέωσης ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης για όσους εμπίπτουν στο άρθρο παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) είναι πλέον η 31η Δεκεμβρίου 2024). Οδηγός Υλοποίησης (έκδοση 2 αναθεωρημένη με ανάρτηση στις 29-09-2022) και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων…

Περισσότερα

Έντυπα επιδοτούμενης πρακτικής

Απαραίτητα έντυπα Σας ενημερώνουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι ενταγμένοι στην επιδοτούμενη πρακτική μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να την ολοκληρώσουν ως τις 30/06/2023. Αν ανήκετε στον τομέα τουριστικών παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΙΕΚ για διευκρινήσεις. Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (εκτυπώνεται από τον πρακτικά ασκούμενο) Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων:…

Περισσότερα