Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. περιόδου Σεπτεμβρίου A’ φάσης.

https://diek.it.minedu.gov.gr/

Δείτε εδω τα αποτελεσματα και πληροφοριεσ για την απαραιτητη αποδοχή εγγραφησ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων μπορούν να γίνουν (ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ)

  • είτε ηλεκτρονικά μέσω της παραπάνω πλατφόρμας μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 27-09-2023 στις 15:00
  • είτε διά ζώσης ή αποστολή δικαιολογητικών με email στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 27-09-2023 στις 20:00
Για το Δ.Ι.Ε.Κ. Καλαμάτας οι ώρες προσέλευσης ΕΓΓΡΑΦΗΣ των επιτυχόντων είναι από 13:00 ως 18:00.

Διαβάστε τις οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους καταθέτοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες Α΄φάσης που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση)

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων Α’ φάσης, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής και εγγραφής για τους επιλαχόντες υποψήφιους καταρτιζόμενους (Β’ φάση)