Καλωσήλθατε στον επίσημο ιστότοπο της Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμάτας (πρώην Δ.Ι.Ε.Κ. Καλαμάτας).

Η Σ.Α.Ε.Κ. συνιστά αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης. Ο σκοπός της είναι η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.